• Suurkuvamateriaalit
  Kaikille tulostusmenetelmille
 • Suurkuvatulostimet
  myös suurille leveyksille
 • Suurkuvatulostimet
  Valokuvantarkkaa rullatulostusta
 • Sitomomateriaalit
  Kirjatuotannon perustuotteet
 • Offset materiaalit
  Fujifilm levyt, filmit, kemikaalit jne..
 • Laitteet
  Fujifilm digitaalinen arkkipainokone
 • LAITTEET
  MGI digitaalinen arkkipainokone

USA:n painoteollisuus uuteen uskoon - Painoteollisuus rakennemuutoksessa

Yhdysvaltojen kaupallinen painoteollisuus ei ole vain muutoksen kourissa: se joutuu määrittelemään itsensä täysin uudestaan. Painoteollisuudesta on tulossa jotain aivan muuta kuin mitä se on ollut.
Andrew D. Paparozzi, NAPL:n pääekonomisti

Rakenteeltaan Yhdysvaltojen painoteollisuus on suuri liiketoiminta, jossa on paljon pieniä toimijoita, joiden tulopohja on yhä erilaisempi.
Yhdysvalloissa on 25 200 painolaitosta - toimijoiden määrä on suurempi kuin millään muulla teollisuuden alalla. Työntekijöiden määrässä painoteollisuus on yhdeksäs (434 000 henkilöä) ja myynnin arvolla (78 miljardia dollaria) mitattuna kahdeskymmenes.

Yli 65 prosentilla USA:n kaupallisista painolaitoksista liikevaihto on miljoona dollaria tai vähemmän ja yli 85 prosentilla liikevaihto on kolme miljoona tai vähemmän. Vain kolmella prosentilla liikevaihto on 20 miljoona tai enemmän.Suurimman kolmen prosentin yhteenlaskettu liikevaihto on kuitenkin lähes puolet koko alan liikevaihdosta, kun pienimmät 85 % yrityksistä saa kokoon vain alle 20 % alan liikevaihdosta.

Kaikenkokoisille yrityksille yhä tärkeämpiä ovat uudet palvelut kuten vaihtuvan datan digitaalinen painaminen, tietokantojen hallinta, postitus, täyttäminen ja monikanavamarkkinointi (mukaan lukien PURLS, QR koodit ja kampanjaseuranta/raportointi).

Itse asiassa NAPL:n "Teollisuuden tila" -raportista selviää, että lähes 40 % tutkittujen yritysten tuloista tulee muusta kuin litografiasta. Vuonna 2006 tuo luku oli 25 % ja vuonna 2000 13 %.

Lamasta toipuminen

Painoteollisuus kamppailee parhaillaan toipuakseen kaikkien aikojen pahimmasta lamasta. NAPL:n arvion mukaan teollisuuden myynti on laskenut 21 % verrattuna lamaa edeltävään aikaan. Vuonna 2008 myynti väheni 5,3 %, vuonna 2009 pudotus oli 15 % ja vuonna 2010 1,4 % kunnes lasku pysähtyi vuonna 2011. Laman syvimmässä pohjassa huimat 86 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä kertoi myynnin laskeneen.

Tänä vuonna odotamme painoteollisuuden myynnin kasvavan yhdestä kolmeen prosenttia. Uskomme myynnin kasvun jatkuvat keskimäärin 2-3 prosentin vauhdilla vuosikymmenen puoliväliin sakka - teollisuus on siis noususuhdanteessa ensi kertaa vuosien 2004-2007 jälkeen. Joskus ennen tämä olisi merkinnyt hyviä aikoja kaikille pystyssä pysyneille yrityksille. Nyt tilanne on toinen: painolaitokset joko valmistautuvat uuteen nousuun (vastakohtana lamasta selviytymiselle) tai ne putoavat kelkasta.

Markkinasuuntautuneisuus

Monet valmistelevat siirtymistä painopalvelujen tarjoajista markkinointipalvelujen tarjoajiksi. Yksi syy siihen on kasvupotentiaali, sillä kaikki NAPL:n listan kärjessä olevat palvelut liittyvät markkinointipalveluihin: vaihtuvan datan digitaalipainatus, staattisen sisällön digipainatus, web-to-print, monikanavapalvelut ja tietokantojen hallinta.

"Teollisuuden tila"-tutkimuksen osallistujat odottavat nopeinta kasvua seuraavilta kolmelta vuodelta. Toinen syy on siinä, että siirtymien pois hyödyke-bisneksestä tarkoittaa mukaantuloa asiakkaan työhön aikaisemmin, pysymistä mukana pidempään ja asiakkaan viestintätarpeiden laajempaa tyydyttämistä.

Onnistunut siirtyminen

Toistaiseksi vain harvat ovat onnistuneet siirtymään markkinointipalvelujen tarjoajiksi. Ne, jotka ovat onnistuneet, kertovat menestyksen alkavan näin:
• On ymmärrettävä, että vaihtuvasisältöinen digitaalipainatus, monikanavapalvelut ja tietokantojen hallinta jne. ovat kaikki uutta liiketoimintaa, eivät vain kirjapainobisneksen jatketta.
• Yrityksen imagoa on muutettava sekä ulospäin - "vakuutettava asiakkaille, että pystymme muuhunkin kuin painamiseen" - ja sisäisesti - vakuutettava henkilöstölle, että tämä on yrityksen uusi suunta ja uudet palvelut eivät ole entisiin nähden avustavia tai toissijaisia.
• On kehitettävä uusia taitoja kuten konsultoiva/tiimimyynti, markkinointi, tietokantojen hallinta, informaatioteknologia ja strateginen suunnittelu.
• Palvelut on integroitava - ei vain lisättävä - ohjelmiin, jotka auttavat asiakkaita viestimään entistä tehokkaammin omien asiakkaidensa kanssa. Eräs painotalon johtaja kertoo, että hänen yrityksensä siirtyi onnistuneesti markkinointipalvelujen tarjoajaksi "tulemalla asiakkaidensa ulkovahvistukseksi" ja "työskentelemällä sopusoinnussa asiakkaiden kanssa, jotta he saavuttaisivat haluamansa tavoitteet kaikilla viestinnän alueilla".

Vain perusteltuja investointeja

Yhdysvaltojen painotalot valmistautuvat toipumaan lamasta myös investoimalla yrityksiinsä. NAPL:n laajan investointi-tutkimuksen osallistujat ilmoittavat, että heidän tärkein investointikohteensa seuraavien kolmen vuoden aikana on digitaalinen infrastruktuuri (työasemat, serverit jne.). Seuraavina listalla ovat sidonta/jälkikäsittelylaitteet ja - järjestelmät (koska millään painolaitoksella ei ole varaa menettää tuottavuuden lisäystä prepress/premedia-alueella tai painossa jälkikäsittelyn pullonkaulojen vuoksi), web-to-print/e-kauppa, vaihtuvan datan digipainatus, postitus ja työnkulkuratkaisut.

Tärkeimmiksi luokiteltuja investointeja ovat nopeuden ja tuottavuuden lisääminen työnkulkua parantamalla, työvoimakustannusten pienentäminen automaation avulla ja uusille markkina-alueille tai uusiin suuntiin lähteminen. Vaikka yhdysvaltalaiset painotalot ovat valmiita investoimaan, on erittäin tärkeää huomata, että niiden lähestymistapa on maltillinen kuten tutkimuksestamme ilmenee: "Kyllä, meidän on investoitava. Mutta investoimme vain, kun investointi on perusteltu ja johtaa selkeään tuottoon. Emme investoi vain siksi, että kilpailijamme investoivat, koska saamme jotain edullisesti tai koska kyse on uudesta, kuumasta jutusta.

Maksimoi tuottavuus

Yhdysvaltalaiset painotalot valmistautuvat toipumaan lamasta hyväksymällä vaikeat tosiasiat toimialastaan.

Laskusuhdanteen päättyminen ei enää kasvata virhemarginaaliamme. Painolaitosten täytyy maksimoida tuottavuus ja minimoida kulut yhtä tarkasti nousu- kuin laskusuhdanteessa. Ne eivät saa sallia huonojen tapojen hiipiä takaisin, tai kuten eräs teollisuuden johtajista sanoi: " kiirettä ei voi käyttää tekosyynä siihen, ettei toimintaa paranneta".

Töiden läpimenoaikojen ja pituuksien lyhentyessä on olennaista päästä saumattomaan digitaaliseen työnkulkuun, joka minimoi työvaiheet ja niiden välisen ajan. Tämä on tärkeää myös siksi, että erittäin voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla asiakkaat eivät hyväksy minkäänlaista tehottomuutta. Erinomaisen kuvauksen uudesta todellisuudesta antoi toinen johtaja: "Meidän täytyy hallita kustannukset minuutti minuutilta aivan eri tavoin kuin koskaan ennen. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on laadukas johtamisjärjestelmä, joka tukee jatkuvaa toiminnan parantamista niin että kustannukset pienenevät ja tehokkuus kasvaa. Toimintaa on johdettava poikkeuksellisen hyvin, jos mieli jäädä henkiin".

On merkkejä siitä, että monet suhtautuvat muuttuneeseen todellisuuteen vakavasti: NAPL:n "Teollisuuden tila"-tutkimuksen osallistujat odottavat keskimäärin 4,5 % nousua myynnissä työntekijää kohden (eli 150 622 dollaria aiemman 144 167 dollarin sijaan), mikä on reilusti enemmän kuin viime vuoden 2,9 % nousu.
Ennätyksellisestä vakauttamisesta huolimatta kilpailu kiristyy. Vuodesta 2007 lähtien yli 3 500 painolaitosta on poistunut markkinoilta, mikä merkitsee 11 % vähenemistä. Vuodesta 1998 painojen määrä on vähentynyt 10 000 eli 28 %.

Siitä huolimatta kilpailu kiristyy, kun digitointi ja internet rikkovat rajoja ja päästävät kaikki käsiksi toistensa liiketoiminta-alueisiin. Kun yhdysvaltalaiset painotalot ennen tunsivat kilpailijansa, nyt heidän täytyy ennakoida kilpailua, koska uusi kilpailun aalto voi tulla mistä tahansa. Eikä pidä olettaa, että huomisen kilpailu muistuttaisi mitenkään tämänpäiväistä.

Enää ei riitä, että tulee paremmaksi siinä, mitä on aina tehnyt. Kestävä menestys painoteollisuudessa vaatii uutta ajattelutapaa, uusia malleja ja lähestymistapoja. Kaikkien alalla toimivien on kysyttävä itseltään, mitä innovatiivista he tekevät.

Emme voi sallia missään organisaatioissamme entisen kaltaista "jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä" -mentaliteettia. Eräs "Teollisuuden tila"-tutkimuksen osallistuja tiivisti asian parhaiten: "Emme voi pysyä paikoillamme. Meidän täytyy kokeilla uusia asioita ja miettiä prosessejamme nähdäksemme, mikä toimii ja mikä ei. Ja jos joku toimii, meidän on kysyttävä itseltämme, toimiiko se myös tulevaisuudessa." Meidän on myös kysyttävä itseltämme, mitä teemme tänään paremmin kuin kuusi kuukautta sitten. Ja mitä teemme paremmin seuraavien kuuden kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen?

Teollisuus uuteen uskoon

Lyhyesti sanoen, yhdysvaltalaisen kirjapainoteollisuuden tulevaisuutta ei mitata painolaitosten lukumäärällä, painokoneasennuksilla, offset-tuotannolla tai paperinkulutuksella vaan niiden tuhansien yrittäjien innovaatioilla, jotka löytävät uusia tapoja tarjota lisäarvoa asiakkaille. Ne tarjoavat palveluja, joita ei ollut viisi vuotta sitten. Ja viiden vuoden kuluttua ne tarjoavat palveluja, joita ei ole tänään. Ne parantavat painoalaa, eivät hylkää sitä. Ne ymmärtävät olevansa viestintäbisneksessä ja että viestintäbisnes on molempia osapuolia vahvistavaa, ei poissulkevaa: se on painamista ja jotain muuta, ei painamista tai…

Kuten erään menestyvän yrityksen toimitusjohtaja kertoi NAPL:lle: "Me haastamme aina sen, mitä on nyt. Ymmärrämme, että emme ole vain painajia. Etsimme uusia ja parempia tapoja levittää tietoa… ja luomme teollisuudenalamme uudelleen". Juuri sitä tämä yrittäjä ja hänen kollegansa tekevät. Työn tulos - aivan uudenlainen painoteollisuus - on erittäin mielenkiintoinen.

Lähde:
LÄHDE DRUPA INTERNATIONAL -JULKAISU (5.5.2012)

KTA 6.11.2012

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

2017

13.6.2017
Fuji myi rönsyjä pois

9.6.2017
Hubergroup on luopunut koboltin käytöstä offsetpainoväreissään

8.6.2017
Epson SureColor liuotintulostimet markkinajohdossa

5.5.2017
Onset B1 esillä Fespassa 8.-12.5.2017

2.5.2017
Epson SureColor SC-P5000: paras valokuvatulostin

11.4.2017
Esko Fespa-messuilla

4.4.2017
Epson Fespa-messuilla

16.3.2017
Epson tulostimen ostajalle lisätakuu

8.3.2017
ColorCert laadunvalvontaohjelmisto

2.3.2017
Näppärä kuvioleikkuri tarra-arkkituotantoon

26.1.2017
Uusi ilme magneettimateriaalilla

18.1.2017
Nopeasti kuivuva elintarvikepakkausväri

2.1.2017
Epsonin uudessa vedos-, valokuva- ja taidetulostimessa erinomainen värintoistotarkkuus

2016

21.12.2016
Joulutervehdys

21.12.2016
Uusi työkalu: PantoneLIVE Visualizer

9.12.2016
UUSI ArtiosCAD Display Store

22.11.2016
Kymmenen värin SureColor SC-80600 – tulostimella nyt Pantone sertifiointi

12.10.2016
PressSIGN versio 8 on julkaistu

7.10.2016
Uusin Piste sähköisenä

9.8.2016
Epson musteiden hinnankorotus

30.6.2016
MeasureColor, pakkauspainamiseen uusi laadunvalvontaohjelma

17.6.2016
Hostmannin arkkioffsetvärit KTA:lle

7.6.2016
Uusi Acuity LED 3200 R

1.6.2016
Uusi NELAn Plate On Demand konsepti

20.5.2016
Jaakkoo-Taara uudisti laitekantaansa

28.4.2016
KTA päivystää Fujin osastolla A 25 hallissa 8B

18.3.2016
Painamisen uusi ISO standardi on julkaistu

7.3.2016
Pantonelle 122 uutta väriä

4.2.2016
eXact mittarin ohjelmapäivityksiä

23.1.2016
Epsonilta kolme uutta EcoSolvent tulostinta

2015

21.10.2015
KTA on ostanut XES Oyn liiketoiminnan

7.10.2015
KTA lisää muskeleita

27.9.2015
KTA-Cortex Oy huolto hakee huoltopäällikköä

1.9.2015
Suurkuvan Demopäivät KTA:ssa 9.-10.9.2015

17.8.2015
Epson SureColor liuotintulostinkampanja

26.6.2015
Uusi Flenex vesipestävä flexopainolaatta Fujilta

26.5.2015
Acuity Vybrant F1600

26.5.2015
Euromedian uutuuksia

7.5.2015
Folex esillä Fespassa osastolla W14 hallissa 9

30.4.2015
Tervetuloa FESPA mesuille Kölniin 18.-22.5.

19.4.2015
Tavataan Fespassa 18.-22.5.

14.4.2015
Uusi palvelukonsepti KTAn ja Delta E yhteistyöllä.

2.4.2015
Brilliantan Fancy malliston uudet sävyt

25.3.2015
pressSIGN lisenssejä on toimitettu jo 5000 kpl

2.1.2015
Fujin uusi IPAfix korvaa IPAn

2014

9.12.2014
Acuity LED 1600 White Paper

24.11.2014
Drupa 2016 loppuun myyty jo nyt!

23.11.2014
Fuji PressMax tuotteissa kattava valikoima Joutsenmerkki kelpoisia kemikaaleja

10.10.2014
Tervetuloa Fujin APTCenteriin

8.9.2014
KTA esittelee IFRAssa 13.15.10.2014

20.8.2014
Tervetuloa uuden Xerox Versant 2100 painokoneen julkistukseen

20.8.2014
Premium Roll-Up Folexilta

3.6.2014
Fujifilm hakee kasvua uudella tehokkaalla Acuity F -suurkuvatulostimella

2.6.2014
Uusi Eizo ColorEdge CG277W LED monitori ammattikäyttöön

27.5.2014
X-Riten ilmainen web-koulutus ISO väristandardin eri M-arvojen käytöstä

8.5.2014
Tavataan Fespassa 20.-23.5.

6.5.2014
Uusi Xerox Versant 2100 Press

19.3.2014
Xerox IJP 2000 -suurkokotulostin KTAn valikoimiin

18.3.2014
X-Rite ColorTRUE, täydelliset värit nyt myös mobiililaitteisiin

17.3.2014
Graphtec leikkurit KTAn valikoimiin

26.1.2014
Xerox iGen 150 Press

2013

27.11.2013
PantoneLIVE ja GMG sopivat yhteistyöstä

27.8.2013
Uusia ominaisuuksia pressSIGN 5.2:ssa

14.6.2013
Brilliantan Dubletta malliston uudet sävyt

31.5.2013
Tervetuloa FESPA mesuille Lontooseen 25.-29.6.

2.5.2013
Fuji Acquity LED - Suurkuvatulostinten edelläkävijä kelpasi Nykypainolle

2.4.2013
Tervetuloa FinnGraf 2013 messuille

12.3.2013
Itsejäljentäviä lomakkeita laserilla?

12.2.2013
Käteviä tarroja tilapäisiin tarpeisiin

11.2.2013
Fujifilm avasi uuden värituotantolaitoksen

5.2.2013
Älä laminoi, käytä Xerox Premium NeverTearia

25.1.2013
Fujin Pressmax tuotteet sopivat elintarvikepakkausten painamiseen

10.1.2013
Neljä uutta suurkoon UV-tulostinta Acuity Advance Select-tuoteperheeseen

10.1.2013
Kaksi Jet Press 720 -digipainokonetta Eurooppaan

2012

26.11.2012
Fujifilmin uuden sukupolven XMF-työkulku voitti merkittävän palkinnon

6.11.2012
USA:n painoteollisuus uuteen uskoon - Painoteollisuus rakennemuutoksessa

1.11.2012
X-Rite InkFormulation 6.1 ja Color Quality 6.1

1.11.2012
KTA ja Graphic Metal yhteistyöhön

30.10.2012
Acuity Advance Select - Fujin uusi uv-mustesuihkutulostin

29.10.2012
KTA ja Trelleborg solmivat painokumien edustussopimuksen

3.9.2012
Pantone Plus 336 uutta värisävyä

6.7.2012
Voitto Savolainen KTA:n toimitusjohtajaksi

6.7.2012
Fuji Lo-chem tuoteperhe laajeni

6.7.2012
Fujin FLH-Z (ZAC) Thermal levyprosessori

6.7.2012
Fujin uusi tehokas fleksotulostin FLENEX DLE nostaa tuottavuutta

6.7.2012
Ilford -vanha tekijä palaa kehiin

6.7.2012
Uusi suurkoon UV-tulostin on INCA ONSET S40 i

2.7.2012
Web-to-print!Vapauttava Fujin työkulku - valitset itse miten haluat toimia!

2.7.2012
Uusi Fuji Acquity LED 1600 UV-tulostin on luokkansa paras

2.7.2012
Tulevaisuuden mittari on - eXact

2.7.2012
Epsonilta uutuus liuotintulostukseen

12.4.2012
Uusi i1Pro 2 mittari X-Riteltä

15.3.2012
Uusi B2 digitaalinen muistesuihkupainokone pakkauspainoille

6.3.2012
Uusi paperi karttatulostukseen: Map&Guide paper

1.3.2012
Painovärit palaavat KTA:n tuotepalettiin!

9.2.2012
Öhrlingille Xerox Web Services nettitilausjärjestelmä

9.2.2012
Painotalo Seiskalle Fuji XMF 4-up työnkulku

9.2.2012
PunaMustalle XMF Complete työnkulkujärjestelmä

9.2.2012
Printixille uusi Xerox 700i

9.2.2012
Lönnbergille Fuji Acuity Advance HS HD3545X2

17.1.2012
X-Rite EasyTrax ja InteliTrax automatiikkaa painosaliin

2011

21.12.2011
JetPress 720 lanseerattiin Japanissa - "parempi kuin offset"!

7.12.2011
Fujin tuulivoimala Tilburgissa käynnistyi

1.11.2011
Uusi painolevy FUJI Brillia HD PRO-T3

12.10.2011
Vieläkin vihreämpi Eska Board - kaasulaitos rakenteille?

11.10.2011
Tabletin haastaja

27.9.2011
Fujin XMF Remote R7 -järjestelmään iPad käyttöliittymä

21.9.2011
Uudet painokumit Conti-AIR ® 7 PLUS ja Conti-AIR ® UV PLUS

20.9.2011
Fujin uusi Acuity LED 1600 suurkuvatulostin

31.8.2011
Värihallintakoulutusta netissä

7.7.2011
X-Rite värinhallinta ja uusi Mac OS Lion

6.7.2011
Epson Stylus Pro 4900 on vuoden paras vedostustulostin

21.6.2011
Uudet ColorMunki Display ja i1Display Pro heti varastosta

16.5.2011
Täysi turva Epson CoverPlus -takuulla

15.4.2011
Uusi suurkoon UV -tulostin, Inca Onset S40

12.4.2011
KTA:n Sanomalehtipäivät 3.5.2011

5.4.2011
ContiTech suuressa ekoinnovaatiokisassa

4.4.2011
Xerox Colotech+ Coated papereilla näyttäviä tuloksia

31.3.2011
Fujifilmin Uusi digitaalisen painamisen huippukeskus

2010

25.11.2010
Xerox Colour 550/560 -tulostin

10.11.2010
Uudet värinhallintapaketit X-Ritelta

12.10.2010
Osta Xerox Colotech+ tulostuspaperia digipainatukseen

11.10.2010
Fujifilmin uusi offset-painolevyjen tuotantolinja otetaan käyttöön Tilburgissa vuoden 2012 alussa

15.9.2010
Tule juhlimaan kanssamme

13.9.2010
Fujifilm suorakaiverrus Flexo CTP järjestelmä

20.8.2010
Uusi kohdellakkakumi Conti-air Smart Coat

20.8.2010
Bodoni inkWIZE ohjelmalla säästät värinkulutuksessa painolaadusta tinkimättä.

18.8.2010
Suositusta painon pressSIGN laadunvalvonta-ohjelmasta uusi versio.

26.4.2010
EIZO ColorEdge CG243W sai TIPA 2010 palkinnon paras Photo Monitori

21.4.2010
Eizo ColorEdge CG245 ensimmäinen automaattisesti kalibroitava monitori kuvienkäsittelyyn

25.3.2010
Katso kuinka Eizo monitorit valmistetaan

22.3.2010
Fujifilm laajentaa XMF -työnkulkua Web2print -sovelluksella

22.3.2010
Nykypainolle Fujin Luxel V-6 CTP

19.3.2010
St.MichelPrintille Lüscher Xpose! 180 CTP

18.3.2010
Paperin hinta nousussa

1.3.2010
KTA-Data Oy:n nimeksi KTA-Cortex Oy

16.2.2010
Uusi Fujifilm Acuity Advance HS UV mustesuihkutulostin

27.1.2010
Fogra sertifioituja Just Normlicht katselulaitteita ja valaisimia

27.1.2010
Fujifilm ja IBM kehittivät 35 teran tallenmusmedian

2009

15.12.2009
Personoitavat Digiboard kotelot Xeroxilta

15.12.2009
Fujifilm Dimatixin voittokulku jatkuu

15.12.2009
Xeroxin PhotoKiosk Leville KTA:lta

16.11.2009
Lähes 200 kävijää Syysnäyttelyssä

5.11.2009
Lehtisepät Oy vähensi 70% kemikaalien kulutusta Fujifilm Brillia PRO-VN -levyllä

4.11.2009
Englantilaisen Showprint yrityksen käyttäjäkokemukset ja kommentit Epson GS6000 tulostimestä

1.10.2009
Uusin Pistelehti on postitettu

17.9.2009
EIZO julkisti ColorEdge CG243 monitorin Still ja broadcast kuvatuotantoon

16.9.2009
ColorChecker Passport uusi kätevä targetti valokuvaajille

28.8.2009
Hermekselle Fuji Luxel T-6300S CTP

20.8.2009
Dialab OY:lle suomen ensimmäinen Epson GS6000

19.8.2009
Pertinax Oy:lle ensimmäinen Fujifilm Acuity Advance UV -tasotulostin

18.8.2009
Uusi versio pressSIGN painon laadunvalvontaohjelmasta esitellään Print 09 -messuilla Chicagossa

17.8.2009
Blackmagic osaa hyödyntää uutta Apple Mac OS X 10,6 Snow Leopardia

17.8.2009
Verkkolaskuja KTA:sta

17.7.2009
Fuji Pressmax pakkausten optimointi

18.6.2009
Fuji selkeyttää levyterminologiaa

6.5.2009
Uusi Xitron Navigator Elite Workflow Harlequin työnkulku

23.4.2009
EPSON GS6000 valittiin TIPA 2009 kilpailussa parhaaksi Large Format tulostimeksi

16.4.2009
CONTI-AIR® painokumien tuotantolaitokselle DIN ISO 9001 sertifikaatti

15.4.2009
Uusia personoitavia kampanjatuotteita Xeroxilta

7.4.2009
Takuukuljetukset KTA:sta varmistavat tuotannon!

2.4.2009
X-Riteltä edullinen painon densitometri

1.4.2009
Vuotuisten taitajakisojen tulokset

18.3.2009
Xitron Navigator Harlequin RIP v.8 nyt myös Mac OSX:ille

10.2.2009
Fujifilm Acuity HD2545 UV tulostin nyt saatavana myös isommalla tulostuspöydällä

26.1.2009
KTAn lahjoitus Itämeren puhdistukseen

26.1.2009
Xerox laite- ja materiaaliuutisia

16.1.2009
Fuji investoi tuulivoimaan

2008

30.12.2008
Epsonilta ilmainen Mirage Premium Edition -ohjelmisto

16.12.2008
Fujin XMF C-Fit automatisoi kuvankäsittelyä

10.12.2008
Uusin Fuji NewsLine

1.12.2008
pressSIGN sivusto avattu

14.11.2008
PARMETOL SL 60 kostutuksen desinfiointiin

30.10.2008
Nyt Xerox digipaperit KTA:sta

10.10.2008
IFRA uutiset

8.10.2008
Uusi CTP levy Fujilta

24.9.2008
Kolme uutta ContiAir painokumia

17.9.2008
Testaa värinäkösi !

3.9.2008
Eye-One sarja uudistuu

27.8.2008
Painolevyjen ekolaskuri

26.8.2008
KTA mukana Serpa 08 messuilla 7.11.2008

14.8.2008
Kirjapaino Öhrlingille Fujifilm XMF-työnkulku

12.8.2008
Laine Direct tilasi uuden Fuji Luxel V6 CTP-levytulostimen

11.8.2008
Markprintille XMF-työnkulku

4.8.2008
Fujifim XMF-työnkulku liitettynä HiFlex MIS-järjestelmään ja CoRes-rasterointi Latviaan

9.7.2008
Reach ja KTA-Yhtiöt, mistä on kyse?

4.7.2008
EyeOne uutisia

4.7.2008
Xrite julkistaa VipFLEX 2 mittarin

30.6.2008
KTA uusii kirjansidontapaperinsa

28.5.2008
Fujifilm julkistaa Drupassa digitaalisen inkjet-painokoneen

7.5.2008
KM Yhtymälle lisää ArtPro -työasemaohjelmia

16.4.2008
Eskaboardille FSC ympäristömerkki

17.3.2008
Tuorein Piste-lehti on painettu FujiFilmin TAFFETA-rasteroinnilla

29.2.2008
PunaMusta Tampereelle Fuji Luxel Vx-9600 MAL

29.2.2008
Kiuruvedelle Fuji Luxel Vx-9600 MAL CTP

7.2.2008
KTA puhtaamman Itämeren puolesta

6.2.2008
Ympäristön kuormitus on vähäistä Fujin PRO-T levyllä

6.2.2008
Dynastrip 5.1 tukee pitkiä tiedostonimiä

29.1.2008
Haemme palvelukseen Huollon koordinaattoria / varaosamyyjää

27.1.2008
Käpyläprintille Xerox Docu Color 8000AP

18.1.2008
ArtPrint Kokkolan lehtipaino uusii levytulostusjärjestelmänsä

17.1.2008
Kostutusvesien värit yhtenäisiksi

12.1.2008
KTA:n ohjelmistotarjonta laajenee EskoArtworks:lla

7.1.2008
Dynagram uudisti donglepolitiikan

2007

11.12.2007
PrintCity ja FujiFilm yhteistyöhön Drupassa

4.12.2007
myPANTONE™ palettes -ohjelma ladattavissa ilmaiseksi

22.11.2007
Tupaantuliaisissa kävi yli 200 vierasta

2.11.2007
Digitaalinen nippimittari

8.10.2007
Eizolta 30 CG301W ColorEdge sarjaan

1.10.2007
Uusi Blackmagic näyttövedostus

6.9.2007
Uusi versio DynaStrip 5.0 asemointiohjelmasta

3.9.2007
Printix Oy:lle Xerox DocuColor 260

1.9.2007
Kaksi Fuji CTP laitetta PunaMustalle

31.7.2007
Uusi versio 1.5 proofSIGN-ohjelmasta

25.7.2007
EIZO ostaa Siemens A&D:n Medical näyttöjen liiketoiminnan

17.7.2007
FujiFilmistä Xerox-jälleenmyyjä Euroopassa

13.6.2007
Täyden teräväpiirron Eizo FlexScan® HD2441W

4.5.2007
Fujihunt on nyt Press Max

29.3.2007
Uusi FujiFilm XMF-työnkulkuohjelmisto

14.3.2007
KTA muuttaa 23.3 perjantaina

10.3.2007
Suomenmaa tilasi toisen CTP:n

8.3.2007
Polytypos uusi CTP tulostimensa

15.2.2007
KTA muuttaa Kiloon