• Suurkuvatulostimet
  Valokuvantarkkaa rullatulostusta
 • Painokoneet
  KOMORI
 • Suurkuvamateriaalit
  Kaikille tulostusmenetelmille
 • Sitomomateriaalit
  Kirjatuotannon perustuotteet
 • Laitteet
  Fujifilm JetPress 750 arkkipainokone
 • Leikkurit
  Kongsberg tasoleikkuri
 • Suurkuvatulostimet
  myös suurille leveyksille
 • Ohjelmistot
  Ohjelmistoja painoalan ammattilaisille

USA:n painoteollisuus uuteen uskoon - Painoteollisuus rakennemuutoksessa

Yhdysvaltojen kaupallinen painoteollisuus ei ole vain muutoksen kourissa: se joutuu määrittelemään itsensä täysin uudestaan. Painoteollisuudesta on tulossa jotain aivan muuta kuin mitä se on ollut.
Andrew D. Paparozzi, NAPL:n pääekonomisti

Rakenteeltaan Yhdysvaltojen painoteollisuus on suuri liiketoiminta, jossa on paljon pieniä toimijoita, joiden tulopohja on yhä erilaisempi.
Yhdysvalloissa on 25 200 painolaitosta - toimijoiden määrä on suurempi kuin millään muulla teollisuuden alalla. Työntekijöiden määrässä painoteollisuus on yhdeksäs (434 000 henkilöä) ja myynnin arvolla (78 miljardia dollaria) mitattuna kahdeskymmenes.

Yli 65 prosentilla USA:n kaupallisista painolaitoksista liikevaihto on miljoona dollaria tai vähemmän ja yli 85 prosentilla liikevaihto on kolme miljoona tai vähemmän. Vain kolmella prosentilla liikevaihto on 20 miljoona tai enemmän.Suurimman kolmen prosentin yhteenlaskettu liikevaihto on kuitenkin lähes puolet koko alan liikevaihdosta, kun pienimmät 85 % yrityksistä saa kokoon vain alle 20 % alan liikevaihdosta.

Kaikenkokoisille yrityksille yhä tärkeämpiä ovat uudet palvelut kuten vaihtuvan datan digitaalinen painaminen, tietokantojen hallinta, postitus, täyttäminen ja monikanavamarkkinointi (mukaan lukien PURLS, QR koodit ja kampanjaseuranta/raportointi).

Itse asiassa NAPL:n "Teollisuuden tila" -raportista selviää, että lähes 40 % tutkittujen yritysten tuloista tulee muusta kuin litografiasta. Vuonna 2006 tuo luku oli 25 % ja vuonna 2000 13 %.

Lamasta toipuminen

Painoteollisuus kamppailee parhaillaan toipuakseen kaikkien aikojen pahimmasta lamasta. NAPL:n arvion mukaan teollisuuden myynti on laskenut 21 % verrattuna lamaa edeltävään aikaan. Vuonna 2008 myynti väheni 5,3 %, vuonna 2009 pudotus oli 15 % ja vuonna 2010 1,4 % kunnes lasku pysähtyi vuonna 2011. Laman syvimmässä pohjassa huimat 86 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä kertoi myynnin laskeneen.

Tänä vuonna odotamme painoteollisuuden myynnin kasvavan yhdestä kolmeen prosenttia. Uskomme myynnin kasvun jatkuvat keskimäärin 2-3 prosentin vauhdilla vuosikymmenen puoliväliin sakka - teollisuus on siis noususuhdanteessa ensi kertaa vuosien 2004-2007 jälkeen. Joskus ennen tämä olisi merkinnyt hyviä aikoja kaikille pystyssä pysyneille yrityksille. Nyt tilanne on toinen: painolaitokset joko valmistautuvat uuteen nousuun (vastakohtana lamasta selviytymiselle) tai ne putoavat kelkasta.

Markkinasuuntautuneisuus

Monet valmistelevat siirtymistä painopalvelujen tarjoajista markkinointipalvelujen tarjoajiksi. Yksi syy siihen on kasvupotentiaali, sillä kaikki NAPL:n listan kärjessä olevat palvelut liittyvät markkinointipalveluihin: vaihtuvan datan digitaalipainatus, staattisen sisällön digipainatus, web-to-print, monikanavapalvelut ja tietokantojen hallinta.

"Teollisuuden tila"-tutkimuksen osallistujat odottavat nopeinta kasvua seuraavilta kolmelta vuodelta. Toinen syy on siinä, että siirtymien pois hyödyke-bisneksestä tarkoittaa mukaantuloa asiakkaan työhön aikaisemmin, pysymistä mukana pidempään ja asiakkaan viestintätarpeiden laajempaa tyydyttämistä.

Onnistunut siirtyminen

Toistaiseksi vain harvat ovat onnistuneet siirtymään markkinointipalvelujen tarjoajiksi. Ne, jotka ovat onnistuneet, kertovat menestyksen alkavan näin:
• On ymmärrettävä, että vaihtuvasisältöinen digitaalipainatus, monikanavapalvelut ja tietokantojen hallinta jne. ovat kaikki uutta liiketoimintaa, eivät vain kirjapainobisneksen jatketta.
• Yrityksen imagoa on muutettava sekä ulospäin - "vakuutettava asiakkaille, että pystymme muuhunkin kuin painamiseen" - ja sisäisesti - vakuutettava henkilöstölle, että tämä on yrityksen uusi suunta ja uudet palvelut eivät ole entisiin nähden avustavia tai toissijaisia.
• On kehitettävä uusia taitoja kuten konsultoiva/tiimimyynti, markkinointi, tietokantojen hallinta, informaatioteknologia ja strateginen suunnittelu.
• Palvelut on integroitava - ei vain lisättävä - ohjelmiin, jotka auttavat asiakkaita viestimään entistä tehokkaammin omien asiakkaidensa kanssa. Eräs painotalon johtaja kertoo, että hänen yrityksensä siirtyi onnistuneesti markkinointipalvelujen tarjoajaksi "tulemalla asiakkaidensa ulkovahvistukseksi" ja "työskentelemällä sopusoinnussa asiakkaiden kanssa, jotta he saavuttaisivat haluamansa tavoitteet kaikilla viestinnän alueilla".

Vain perusteltuja investointeja

Yhdysvaltojen painotalot valmistautuvat toipumaan lamasta myös investoimalla yrityksiinsä. NAPL:n laajan investointi-tutkimuksen osallistujat ilmoittavat, että heidän tärkein investointikohteensa seuraavien kolmen vuoden aikana on digitaalinen infrastruktuuri (työasemat, serverit jne.). Seuraavina listalla ovat sidonta/jälkikäsittelylaitteet ja - järjestelmät (koska millään painolaitoksella ei ole varaa menettää tuottavuuden lisäystä prepress/premedia-alueella tai painossa jälkikäsittelyn pullonkaulojen vuoksi), web-to-print/e-kauppa, vaihtuvan datan digipainatus, postitus ja työnkulkuratkaisut.

Tärkeimmiksi luokiteltuja investointeja ovat nopeuden ja tuottavuuden lisääminen työnkulkua parantamalla, työvoimakustannusten pienentäminen automaation avulla ja uusille markkina-alueille tai uusiin suuntiin lähteminen. Vaikka yhdysvaltalaiset painotalot ovat valmiita investoimaan, on erittäin tärkeää huomata, että niiden lähestymistapa on maltillinen kuten tutkimuksestamme ilmenee: "Kyllä, meidän on investoitava. Mutta investoimme vain, kun investointi on perusteltu ja johtaa selkeään tuottoon. Emme investoi vain siksi, että kilpailijamme investoivat, koska saamme jotain edullisesti tai koska kyse on uudesta, kuumasta jutusta.

Maksimoi tuottavuus

Yhdysvaltalaiset painotalot valmistautuvat toipumaan lamasta hyväksymällä vaikeat tosiasiat toimialastaan.

Laskusuhdanteen päättyminen ei enää kasvata virhemarginaaliamme. Painolaitosten täytyy maksimoida tuottavuus ja minimoida kulut yhtä tarkasti nousu- kuin laskusuhdanteessa. Ne eivät saa sallia huonojen tapojen hiipiä takaisin, tai kuten eräs teollisuuden johtajista sanoi: " kiirettä ei voi käyttää tekosyynä siihen, ettei toimintaa paranneta".

Töiden läpimenoaikojen ja pituuksien lyhentyessä on olennaista päästä saumattomaan digitaaliseen työnkulkuun, joka minimoi työvaiheet ja niiden välisen ajan. Tämä on tärkeää myös siksi, että erittäin voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla asiakkaat eivät hyväksy minkäänlaista tehottomuutta. Erinomaisen kuvauksen uudesta todellisuudesta antoi toinen johtaja: "Meidän täytyy hallita kustannukset minuutti minuutilta aivan eri tavoin kuin koskaan ennen. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on laadukas johtamisjärjestelmä, joka tukee jatkuvaa toiminnan parantamista niin että kustannukset pienenevät ja tehokkuus kasvaa. Toimintaa on johdettava poikkeuksellisen hyvin, jos mieli jäädä henkiin".

On merkkejä siitä, että monet suhtautuvat muuttuneeseen todellisuuteen vakavasti: NAPL:n "Teollisuuden tila"-tutkimuksen osallistujat odottavat keskimäärin 4,5 % nousua myynnissä työntekijää kohden (eli 150 622 dollaria aiemman 144 167 dollarin sijaan), mikä on reilusti enemmän kuin viime vuoden 2,9 % nousu.
Ennätyksellisestä vakauttamisesta huolimatta kilpailu kiristyy. Vuodesta 2007 lähtien yli 3 500 painolaitosta on poistunut markkinoilta, mikä merkitsee 11 % vähenemistä. Vuodesta 1998 painojen määrä on vähentynyt 10 000 eli 28 %.

Siitä huolimatta kilpailu kiristyy, kun digitointi ja internet rikkovat rajoja ja päästävät kaikki käsiksi toistensa liiketoiminta-alueisiin. Kun yhdysvaltalaiset painotalot ennen tunsivat kilpailijansa, nyt heidän täytyy ennakoida kilpailua, koska uusi kilpailun aalto voi tulla mistä tahansa. Eikä pidä olettaa, että huomisen kilpailu muistuttaisi mitenkään tämänpäiväistä.

Enää ei riitä, että tulee paremmaksi siinä, mitä on aina tehnyt. Kestävä menestys painoteollisuudessa vaatii uutta ajattelutapaa, uusia malleja ja lähestymistapoja. Kaikkien alalla toimivien on kysyttävä itseltään, mitä innovatiivista he tekevät.

Emme voi sallia missään organisaatioissamme entisen kaltaista "jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä" -mentaliteettia. Eräs "Teollisuuden tila"-tutkimuksen osallistuja tiivisti asian parhaiten: "Emme voi pysyä paikoillamme. Meidän täytyy kokeilla uusia asioita ja miettiä prosessejamme nähdäksemme, mikä toimii ja mikä ei. Ja jos joku toimii, meidän on kysyttävä itseltämme, toimiiko se myös tulevaisuudessa." Meidän on myös kysyttävä itseltämme, mitä teemme tänään paremmin kuin kuusi kuukautta sitten. Ja mitä teemme paremmin seuraavien kuuden kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen?

Teollisuus uuteen uskoon

Lyhyesti sanoen, yhdysvaltalaisen kirjapainoteollisuuden tulevaisuutta ei mitata painolaitosten lukumäärällä, painokoneasennuksilla, offset-tuotannolla tai paperinkulutuksella vaan niiden tuhansien yrittäjien innovaatioilla, jotka löytävät uusia tapoja tarjota lisäarvoa asiakkaille. Ne tarjoavat palveluja, joita ei ollut viisi vuotta sitten. Ja viiden vuoden kuluttua ne tarjoavat palveluja, joita ei ole tänään. Ne parantavat painoalaa, eivät hylkää sitä. Ne ymmärtävät olevansa viestintäbisneksessä ja että viestintäbisnes on molempia osapuolia vahvistavaa, ei poissulkevaa: se on painamista ja jotain muuta, ei painamista tai…

Kuten erään menestyvän yrityksen toimitusjohtaja kertoi NAPL:lle: "Me haastamme aina sen, mitä on nyt. Ymmärrämme, että emme ole vain painajia. Etsimme uusia ja parempia tapoja levittää tietoa… ja luomme teollisuudenalamme uudelleen". Juuri sitä tämä yrittäjä ja hänen kollegansa tekevät. Työn tulos - aivan uudenlainen painoteollisuus - on erittäin mielenkiintoinen.

Lähde:
LÄHDE DRUPA INTERNATIONAL -JULKAISU (5.5.2012)

 

KTA 6.11.2012

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

2023


Erittäin nopea Eco Perfect Dry offsetpainoväri hubergroupilta


Komori demoon asennettu GL 529 C


Uusi versio i1Profilerista ladattavissa


Tervetuloa Demopäiville 2023 KTA-Worldiin!


Perfect Dry FIX nopeuttaa painotyön valmistumista


Ultra -syvää mustaa valokuva- ja taidepainatuksiin


Uusi kirjankansikluutti Coloretta


Nukkaamattomat liinat ja puhdistuspuikot tulostimien huoltoon


KTAn toimisto muuttaa


Uusi CalderaRIP 16.2 päivitys on julkaistu!


Fujifilm esittelee Interpack-messuilla uuden Jet Press FP790 -joustopakkauskoneen


Miksi investoida Komori UV LED rotaatioon?


Fuji ja KAMA esillä Interpakcissa


FESPA 2023


MBO automaation avulla säästöjä ja tehokkuutta


Kongsberg IPC ohjelman uusi versio


Epsonin ympäristötoimet saavat arvostusta


Pantone reseptikirjasto meni uusiksi!


Uutta valikoimissamme: KTA Poster Paper


Komori 100 vuotta


KTA Talvipäivät 01.-02.02.2023!

2022


Konsgberg myynti-, tuki- ja huoltopalvelut


ESKO Ohjelmistojen myynti- ja tukipalvelut päättyvät 31.12.2022


MBO ja Herzog & Heyman KTAn edustukseen


Vaihtohyvitys vanhasta mittarista, kun hankit uuden eXact2 spektrofotometrin


Fujifilm järjestelee levyvalmistustaan


Uusi CalderaRIP 16


Fujifilmin Samba tulostuspäät integroitavissa offset -tuotantoon


XMF 6.14 on julkaistu


Tervetuloa Demopäiville 2022 KTA-Worldiin!


Reflex pigmentti elintarvikepakauksissa


Uusi eXact2 spektrofotometri X-Riteltä


Fespa 2022 -messut Berliinissä 31.5.-3.6.2022.


PacTec -messut 18.-19.5.2022


Epson päivät 23.-24.03.2022 09.00-15.00 KTA-Worldissa


Huber Group Pantone sekoitusväritiedote


Pantone 2022 vuoden väri on Very Peri 17-3938


Fespa22 messut Berliinissä 31.5-3.6.2022

2021


Pasi Raunio KTA-Cortexin huoltopäälliköksi


Jetpress 750 S digipainokone ja MGI Efektit Flamingossa 17.11.


Epson Resin -sarjan tulostimet loppuvuoden nopeisiin toimituksiin! Vaihtohyvitys alkaen 5000€


Demopäivät 2021 Tuusulassa 10-11.11.


Elintarvikeväriä PE pinnoitetuille kartongeille


Eskan pahvia saa myös värillisenä: Eska Color


Uusi Toile Ocean ylivetomateriaali merien jätemuovista


Kesäiset Kongsberg terveiset KTA-Yhtiöiltä!


Fujin uuden tekniikan esittely


FujiFilm Acuity Prime -sarjan FB20 ja FB30 tulostimet Suomeen.


Fujifilmin Covid pikatesti saanut CE hyväksynnän


Fujin ympäristöseminaari


Komori Summit 25.2. verkkotapahtuma


Ensiesittelyssä Epsonin ensimmäiset Resin-suurkuvatulostimet


Onset uutisia

2020


Kongsberg omaksi yhtiöksi


KTAn Joulutervehdys Lastenklinikan kummien kautta


Drupa 2021 on peruttu


Epson SureColor vaihtokampanja


Uusi CalderaRIP 14


Calderan 11 version tuki loppuu


3 vuoden CoverPlus takuu veloituksetta kaikkiin P-sarjan tulostimiin !


Näppärä kuvioleikkuri


Erittäin nopea Eco Perfect Dry offsetpainoväri hubergroupilta


Muotoon leikkaava DTM LX610 etikettitulostin


EskoWorld 2020 nyt virtuaalisena


Ota haltuun vedoksien hyväksymisiin liittyvä prosessi Eskon Share & Approve ohjelmalla!


Fujin IPAfix korvaa IPAn


Eskon ylläpito asiakkaille lisenssejä !


Caldera koulutusta ilmaiseksi!


KTA-Cortex Group Korona -tiedote 17.3.2020


Päivitä uuteen i1Pro3 mittariin


Uusi Esko Kongsberg Edge sarja


Superia ZE prosessivapaat Thermo-levyt


Uusi i1Pro mittari


Winter ylivetomateriaalit


Erittäin nopea Eco Perfect Dry offsetpainoväri hubergroupilta


KTA Academy esittää

2019


KTAn Joulutervehdys Lastenklinikan kummien kautta


Calderan 10 version tuki loppuu


Epson julkaisee ensimmäiset 12 värin tulostimensa


Pantone päivitys


Pakkauspäivät


Tervetuloa demopäiville KTA-Worldiin Tuusulaan


Kolmas Fujin JetPress Straub Druck & Medien AG:lle


Uusi i1Pro3 esitelty Barcelonassa


Tervetuloa demopäiville KTA-Worldiin


Uusi LED päivänvalokaappi Justilta kesähintaan


UUSI paloturvallinen Roll-Up materiaali


Kaksi uutta Epson mallia tehotuotantoon


Sano hyvästi leikkuuongelmille


Fespa 2019 EPSON SureColor kampanja


UUSI - Acuity LED 40 tasotulostin


Epson musteiden hinnankorotus


Fujifilmin Acuity -sarjaan UV LED -tulostimia


H-UV offsetpainokoneiden markkinajohtaja - Yli 1000 Komoria asennettu


Eskolla pakkaus- ja myyntitelinetuotanto tehokkaaksi


Tavataanko Tukholmassa

2018


KOMORI se on ihmeitä täynnä


3 vuoden takuulaajennus Epson SureColor SC-P sarjan tulostimille


Mariehamns Tryckerille MGI Meteor 8700 XL+


Etikettien omatoiminen tulostus lisääntyy


Tervetuloa demopäiville KTA-Worldiin Tuusulaan


KTA on Komorin uusi koti


Just Normlicht Modulivaloperhe kasvaa


SwissQprint uudisti materiaalinsyöttöä


Digitaalisilla MGI JetVarnish 3D ja EVO laitteistoilla erotut joukosta


Fujifilmiltä uusi painoväri elintarviketeollisuudelle ja Jet Press 720 digipainokoneelle


KTA PacTecissa osastolla 6 k 90


Uutta SwissQprintiltä


KTA toimitti ensimmäisen Fujin Onset tehotuotantotulostimen


Uusia sävyjä kirjankanteen


Fujilta uusi levy Superia LH-S2 lisää tulostimen tehoja


HDX Newsspeed levyprosessori ja sen ACS pesuautomatiikka sanomalehtipainoille


SwissQ Nyala on Euroopan suosituin suurkuvatulostin


Nimitysuutinen


Tunnistatko ongelmia työnkulussasi?


Autoteippauksia Epsonilla


Esko avasi suurkuva innovaatiosivuston

2017


Pyroll Pakkaukselle Pantonen sertifikaatti


Nopeasti kuivuva RollUp materiaali EcoSolvent tulostimille


MGI Video JETarnish 3D


SUPERIA PRO-T3 –levy on nyt SUPERIA ZP


ESKO : Labels Simplified LabelExpon osastolla 3 C 50


Tarjolla tietoa ja taitoa tuloksentekoon KTAn Demopäivillä


Perinteiset Demopäivät KTAssa 6.-7.9.


Ensimmäinen täysautomaattinen levylinja Flexotuotantoon: Evo 5 Fusion E


Fuji myi rönsyjä pois


Hubergroup on luopunut koboltin käytöstä offsetpainoväreissään


Epson SureColor liuotintulostimet markkinajohdossa


Onset B1 esillä Fespassa 8.-12.5.2017


Epson SureColor SC-P5000: paras valokuvatulostin


Esko Fespa-messuilla


Epson Fespa-messuilla


Epson tulostimen ostajalle lisätakuu


ColorCert laadunvalvontaohjelmisto


Näppärä kuvioleikkuri tarra-arkkituotantoon


Uusi ilme magneettimateriaalilla


Nopeasti kuivuva elintarvikepakkausväri


Epsonin uudessa vedos-, valokuva- ja taidetulostimessa erinomainen värintoistotarkkuus

2016


Joulutervehdys


Uusi työkalu: PantoneLIVE Visualizer


UUSI ArtiosCAD Display Store


Kymmenen värin SureColor SC-80600 – tulostimella nyt Pantone sertifiointi


Uusin Piste sähköisenä


MeasureColor, pakkauspainamiseen uusi laadunvalvontaohjelma


Hostmannin arkkioffsetvärit KTA:lle


Uusi Acuity LED 3200 R


Uusi NELAn Plate On Demand konsepti


Jaakkoo-Taara uudisti laitekantaansa


KTA päivystää Fujin osastolla A 25 hallissa 8B


Painamisen uusi ISO standardi on julkaistu


Pantonelle 122 uutta väriä


eXact mittarin ohjelmapäivityksiä


Epsonilta kolme uutta EcoSolvent tulostinta

2015


KTA-Cortex Oy huolto hakee huoltopäällikköä


Suurkuvan Demopäivät KTA:ssa 9.-10.9.2015


Epson SureColor liuotintulostinkampanja


Uusi Flenex vesipestävä flexopainolaatta Fujilta


Acuity Vybrant F1600


Euromedian uutuuksia


Folex esillä Fespassa osastolla W14 hallissa 9


Tervetuloa FESPA mesuille Kölniin 18.-22.5.


Uusi palvelukonsepti KTAn ja Delta E yhteistyöllä.


Brilliantan Fancy malliston uudet sävyt

2014


Acuity LED 1600 White Paper


Drupa 2016 loppuun myyty jo nyt!


Fuji PressMax tuotteissa kattava valikoima Joutsenmerkki kelpoisia kemikaaleja


Tervetuloa Fujin APTCenteriin


KTA esittelee IFRAssa 13.15.10.2014


Tervetuloa uuden Xerox Versant 2100 painokoneen julkistukseen


Premium Roll-Up Folexilta


Fujifilm hakee kasvua uudella tehokkaalla Acuity F -suurkuvatulostimella


Uusi Eizo ColorEdge CG277W LED monitori ammattikäyttöön


X-Riten ilmainen web-koulutus ISO väristandardin eri M-arvojen käytöstä


Tavataan Fespassa 20.-23.5.


Xerox IJP 2000 -suurkokotulostin KTAn valikoimiin


X-Rite ColorTRUE, täydelliset värit nyt myös mobiililaitteisiin


Graphtec leikkurit KTAn valikoimiin

2013


PantoneLIVE ja GMG sopivat yhteistyöstä


Brilliantan Dubletta malliston uudet sävyt


Tervetuloa FESPA mesuille Lontooseen 25.-29.6.


Fuji Acquity LED - Suurkuvatulostinten edelläkävijä kelpasi Nykypainolle


Tervetuloa FinnGraf 2013 messuille


Itsejäljentäviä lomakkeita laserilla?


Fujifilm avasi uuden värituotantolaitoksen


Fujin Pressmax tuotteet sopivat elintarvikepakkausten painamiseen


Neljä uutta suurkoon UV-tulostinta Acuity Advance Select-tuoteperheeseen


Kaksi Jet Press 720 -digipainokonetta Eurooppaan

2012


Fujifilmin uuden sukupolven XMF-työkulku voitti merkittävän palkinnon


USA:n painoteollisuus uuteen uskoon - Painoteollisuus rakennemuutoksessa


X-Rite InkFormulation 6.1 ja Color Quality 6.1


KTA ja Graphic Metal yhteistyöhön


Acuity Advance Select - Fujin uusi uv-mustesuihkutulostin


KTA ja Trelleborg solmivat painokumien edustussopimuksen


Pantone Plus 336 uutta värisävyä


Voitto Savolainen KTA:n toimitusjohtajaksi


Fuji Lo-chem tuoteperhe laajeni


Fujin FLH-Z (ZAC) Thermal levyprosessori


Fujin uusi tehokas fleksotulostin FLENEX DLE nostaa tuottavuutta


Ilford -vanha tekijä palaa kehiin


Uusi suurkoon UV-tulostin on INCA ONSET S40 i


Web-to-print!Vapauttava Fujin työkulku - valitset itse miten haluat toimia!


Uusi Fuji Acquity LED 1600 UV-tulostin on luokkansa paras


Tulevaisuuden mittari on - eXact


Epsonilta uutuus liuotintulostukseen


Uusi i1Pro 2 mittari X-Riteltä


Uusi B2 digitaalinen muistesuihkupainokone pakkauspainoille


Painovärit palaavat KTA:n tuotepalettiin!


Painotalo Seiskalle Fuji XMF 4-up työnkulku


Printixille uusi Xerox 700i


Lönnbergille Fuji Acuity Advance HS HD3545X2


X-Rite EasyTrax ja InteliTrax automatiikkaa painosaliin

2011


JetPress 720 lanseerattiin Japanissa - "parempi kuin offset"!


Fujin tuulivoimala Tilburgissa käynnistyi


Uusi painolevy FUJI Brillia HD PRO-T3


Vieläkin vihreämpi Eska Board - kaasulaitos rakenteille?


Tabletin haastaja


Fujin XMF Remote R7 -järjestelmään iPad käyttöliittymä


Uudet painokumit Conti-AIR ® 7 PLUS ja Conti-AIR ® UV PLUS


Fujin uusi Acuity LED 1600 suurkuvatulostin


Värihallintakoulutusta netissä


X-Rite värinhallinta ja uusi Mac OS Lion


Epson Stylus Pro 4900 on vuoden paras vedostustulostin


Uudet ColorMunki Display ja i1Display Pro heti varastosta


Täysi turva Epson CoverPlus -takuulla


Uusi suurkoon UV -tulostin, Inca Onset S40


KTA:n Sanomalehtipäivät 3.5.2011


ContiTech suuressa ekoinnovaatiokisassa


Fujifilmin Uusi digitaalisen painamisen huippukeskus

2010


Uudet värinhallintapaketit X-Ritelta


Osta Xerox Colotech+ tulostuspaperia digipainatukseen


Fujifilmin uusi offset-painolevyjen tuotantolinja otetaan käyttöön Tilburgissa vuoden 2012 alussa


Tule juhlimaan kanssamme


Fujifilm suorakaiverrus Flexo CTP järjestelmä


Bodoni inkWIZE ohjelmalla säästät värinkulutuksessa painolaadusta tinkimättä.


Suositusta painon pressSIGN laadunvalvonta-ohjelmasta uusi versio.


EIZO ColorEdge CG243W sai TIPA 2010 palkinnon paras Photo Monitori


Eizo ColorEdge CG245 ensimmäinen automaattisesti kalibroitava monitori kuvienkäsittelyyn


Katso kuinka Eizo monitorit valmistetaan


Fujifilm laajentaa XMF -työnkulkua Web2print -sovelluksella


Nykypainolle Fujin Luxel V-6 CTP


St.MichelPrintille Lüscher Xpose! 180 CTP


Paperin hinta nousussa


KTA-Data Oy:n nimeksi KTA-Cortex Oy


Uusi Fujifilm Acuity Advance HS UV mustesuihkutulostin


Fogra sertifioituja Just Normlicht katselulaitteita ja valaisimia


Fujifilm ja IBM kehittivät 35 teran tallenmusmedian

2009


Fujifilm Dimatixin voittokulku jatkuu


Xeroxin PhotoKiosk Leville KTA:lta


Lähes 200 kävijää Syysnäyttelyssä


Lehtisepät Oy vähensi 70% kemikaalien kulutusta Fujifilm Brillia PRO-VN -levyllä


Englantilaisen Showprint yrityksen käyttäjäkokemukset ja kommentit Epson GS6000 tulostimestä


Uusin Pistelehti on postitettu


EIZO julkisti ColorEdge CG243 monitorin Still ja broadcast kuvatuotantoon


ColorChecker Passport uusi kätevä targetti valokuvaajille


Hermekselle Fuji Luxel T-6300S CTP


Dialab OY:lle suomen ensimmäinen Epson GS6000


Pertinax Oy:lle ensimmäinen Fujifilm Acuity Advance UV -tasotulostin


Uusi versio pressSIGN painon laadunvalvontaohjelmasta esitellään Print 09 -messuilla Chicagossa


Blackmagic osaa hyödyntää uutta Apple Mac OS X 10,6 Snow Leopardia


Verkkolaskuja KTA:sta


Fuji Pressmax pakkausten optimointi


Fuji selkeyttää levyterminologiaa


Uusi Xitron Navigator Elite Workflow Harlequin työnkulku


Uusia personoitavia kampanjatuotteita Xeroxilta


Takuukuljetukset KTA:sta varmistavat tuotannon!


X-Riteltä edullinen painon densitometri


Vuotuisten taitajakisojen tulokset


Xitron Navigator Harlequin RIP v.8 nyt myös Mac OSX:ille


Fujifilm Acuity HD2545 UV tulostin nyt saatavana myös isommalla tulostuspöydällä


KTAn lahjoitus Itämeren puhdistukseen


Fuji investoi tuulivoimaan

2008


Fujin XMF C-Fit automatisoi kuvankäsittelyä


Uusin Fuji NewsLine


pressSIGN sivusto avattu


PARMETOL SL 60 kostutuksen desinfiointiin


IFRA uutiset


Uusi CTP levy Fujilta


Testaa värinäkösi !


Eye-One sarja uudistuu


Painolevyjen ekolaskuri


KTA mukana Serpa 08 messuilla 7.11.2008


Kirjapaino Öhrlingille Fujifilm XMF-työnkulku


Laine Direct tilasi uuden Fuji Luxel V6 CTP-levytulostimen


Markprintille XMF-työnkulku


Fujifim XMF-työnkulku liitettynä HiFlex MIS-järjestelmään ja CoRes-rasterointi Latviaan


Reach ja KTA-Yhtiöt, mistä on kyse?


EyeOne uutisia


KTA uusii kirjansidontapaperinsa


Fujifilm julkistaa Drupassa digitaalisen inkjet-painokoneen


KM Yhtymälle lisää ArtPro -työasemaohjelmia


Eskaboardille FSC ympäristömerkki


Tuorein Piste-lehti on painettu FujiFilmin TAFFETA-rasteroinnilla


PunaMusta Tampereelle Fuji Luxel Vx-9600 MAL


Kiuruvedelle Fuji Luxel Vx-9600 MAL CTP


KTA puhtaamman Itämeren puolesta


Ympäristön kuormitus on vähäistä Fujin PRO-T levyllä


Dynastrip 5.1 tukee pitkiä tiedostonimiä


Haemme palvelukseen Huollon koordinaattoria / varaosamyyjää


Käpyläprintille Xerox Docu Color 8000AP


ArtPrint Kokkolan lehtipaino uusii levytulostusjärjestelmänsä


Kostutusvesien värit yhtenäisiksi


KTA:n ohjelmistotarjonta laajenee EskoArtworks:lla


Dynagram uudisti donglepolitiikan

2007


PrintCity ja FujiFilm yhteistyöhön Drupassa


myPANTONE™ palettes -ohjelma ladattavissa ilmaiseksi


Tupaantuliaisissa kävi yli 200 vierasta


Digitaalinen nippimittari


Eizolta 30 CG301W ColorEdge sarjaan


Uusi Blackmagic näyttövedostus


Uusi versio DynaStrip 5.0 asemointiohjelmasta


Printix Oy:lle Xerox DocuColor 260


Kaksi Fuji CTP laitetta PunaMustalle


FujiFilmistä Xerox-jälleenmyyjä Euroopassa


Täyden teräväpiirron Eizo FlexScan® HD2441W


Fujihunt on nyt Press Max


Uusi FujiFilm XMF-työnkulkuohjelmisto


KTA muuttaa 23.3 perjantaina


Suomenmaa tilasi toisen CTP:n


Polytypos uusi CTP tulostimensa


KTA muuttaa Kiloon