• OHJELMISTOT
    XMF, Caldera, Pantone, InkFormulation, ColorCert, IQC

Fujifilm ohjelmistot

FujiFilm XMF-työnkulku on modulaarinen työnkulkuratkaisu, joka pohjautuu Adoben PDF Print Engine -teknologiaan (APPE). Järjestelmän tietokanta on XMF/JDF-struktuurilla, ja se käyttää natiivia PDF-tiedostoformaattia.

FujiFilm XMF on nyt ohjelma versiossa 6.14. K

Työnkulkuosat voidaan hankkia erikseen, jopa ilman uutta APPE RIP-tulkkia. 

KTA:n Marko Liukkonen, auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä.

 

Fujifilm XMF Complete 8 Up

FujiFilm XMF Complete sisältää B1 formaatin työnkulun (JDF-työmääräyksien hallinnan, tiedostojen keräilyn, julkaisujen järjestelyn, JDF-Stripping arkkiasemoinnin, ja tulostuksen ohjauksen sis. mm. värihallinnan) kuten myös itse Adobe PDF Print Engine -RIP-tulkin. Itse RIP-tulkki renderoi sekä tulostustiedostot (rasteroidut 1-bit TIFF + 8-bitTIFF (esim digi-painoon), tai erilaiset PDF-tulostusversiot kuten myös vedos- ja katselutiedostot (mm. 3D-vedos).

 
 

Fujifilm XMF WorkFlow 4 Up

FujiFilm XMF WoerkFlow sisältää B2 formaatin työnkulun (JDF-työmääräyksien hallinnan, tiedostojen keräilyn, julkaisujen järjestelyn, JDF-Stripping arkkiasemoinnin, ja tulostuksen ohjauksen sis. mm. värihallinnan) kuten myös itse Adobe PDF Print Engine -RIP-tulkin. Itse RIP-tulkki renderoi sekä tulostustiedostot (rasteroidut 1-bit TIFF + 8-bitTIFF (esim digi-painoon), tai erilaiset PDF-tulostusversiot kuten myös vedos- ja katselutiedostot (mm. 3D-vedos).

 
 

FujiFilm XMF Producer

FujiFilm XMF Producer sisältää JDF-työnkulun alkupään; JDF-työmääräyksien hallinnan, tiedostojen keräilyn, julkaisujen järjestelyn, JDF-Stripping arkkiasemoinnin ja tulostuksen ohjauksen sekä värihallinnan, mutta käyttää asiakkaan olemassaolevan RIPin (FujiFilm Celebrant, Harlequin, Brisque, Apogee, Prinergy jne.). Silloin hyödynnetään XMF:n JDF-työnkulkua, mutta itse renderointi/rasterointi ja tulostus tapahtuu entisen RIPin ehdoilla. XMF Producer kykenee tulostamaan "print-ready" arkkiasemoidut PDF-tiedostot ja JDF/PDF-tiedostot tasolla, jolla RIP kykenee toimimaan. XMF Producer soveltuu niille, joilla on muuten suljettu ympäristö (esim. Lotem CTP -käyttäjille) tai heille, jotka ovat tyytyväisiä nykyisen rip:n toimintatasoon.

 
 

FujiFilm XMF Prepare

FujiFilm XMF Prepare sisältää työnkulun dokumenttien käsittelyn, mutta ei sisällä JDF-arkkiasemointia. Näin XMF Prepare voidaan käyttää valmistamaan JDF/PDF "print-ready" dokumentit siirettäväksi olemassa olevaan arkkiasemointi- ja RIP-työnkuluun. XMF Prepare ottaa kaikki tavanomaiset dokumenttiformaatit vastaan (PDF, PS, EPSF, 1-bit TIF, TIFF/IT) ja muuntaa ne PDF:ksi. Integroitu PitStop ohjelmisto varmistaa tiedostojen toimivuuden. Tiedostot voidaan siirtää työnkulkuun joko drag-n-drop, pudotuskansio, TCP/IP, named pipes, yms. menetelmillä.


 
 
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin